MIDA ARSTID SULLE EI RÄÄGI

Tingimused

Tellimise, tarne- ja tühistamistingimused www.maser.ee

Üldsätted
1. Veebileht www.maser.ee omanik on SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi, registreerimisnumber 40003363975, registreeritud aadress Kaļķu iela 15 – 8, Riga, LV-1050, tel. (+371) 6 784 25 77, e-mail: info@rigasvilni.lv, http://www.rigasvilni.lv.
2. Klienditeeninduse kontakt: info@maser.ee. Suhelda saab inglise ja eesti keeles. Teile vastatakse 3–5 tööpäeva jooksul.
3. Ajakirja tellimiseks peate olema vähemalt 18-aastane või omama tellimuse vormistamiseks vanema luba.
4. Ajakirja tellimiseks vajaliku info leiate veebilehelt www.maser.ee. Iga pakkumine sisaldab detailset kirjeldust, mis võimaldab kliendil teha kõige sobivama valiku.

Tellimuse hind
5. Tellimuse hind on pakkumises selgelt välja toodud ajakirja lõplik hind koos käibemaksuga. Kõik lisakulud on ära mainitud enne lõpliku tellimuse tegemist ja makse tasumist.
6. Tasumine toimub eurodes.
7. Tasumine toimub ettemaksena kogu tellimisperioodi eest.
8. Klient võib tasuda PayPali või krediitkaardiga.
9. Klient võib maksta järgnevate pangakaartidega: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro.

Tellimuse tegemine
10. Tellimiseks peab klient andma täpse informatsiooni, mida küsitakse tellimuse vormistamise ankeedis. Tellimuse tegemine toimub järgnevalt:
11. Klient valib ühe soovitud pakkumistest – ajakirja tellimise teatud perioodiks kindla hinna eest.
12. Klient valib tellimuse alguse kuu – esimese kalendrikuu, millal ta soovib ajakirja saada.
13. Järgmiseks täpsustab klient, kas ta soovib tellida ajakirja külalisena või registreeritud kasutajana.
14. Märkida tuleb maksja andmed: eesnimi, perekonnanimi/ettevõtte nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber.
15. Kui aadress, kuhu ajakiri tellitakse, ühtib maksja aadressiga, tuleb see ära märkida. Kui aadress, kuhu ajakiri tellitakse, on maksja aadressist erinev, tuleb ära märkida ka saaja andmed: eesnimi, perekonnanimi/ettevõtte nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber.
16. Edasi valib klient makseviisi – PayPal või krediitkaart.
17. Kui makseviisiks on krediitkaart, peab klient edastama vajalikud kaardi andmed. 
18. Valides makseviisiks PayPali, avaneb SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi PayPali lehekülg ja täita tuleb vajalikud väljad:
18.1.1. täpsusta maa;
18.1.2. kaardi number;
18.1.3. kaardi kehtivus;
18.1.4. CSC kood;
18.1.5. eesnimi, perekonnanimi;
18.1.6. telefoni number.
Klient peab kinnitama, et on teadlik PayPali kasutustingimustest ja aktsepteerib neid.
19. Kaardi andmeid soovivad SSL, MasterCard SecureCode ja Verified by Visa. Kirjastaja ei näe sisestatud kaardi andmeid, kaardiomanik suunatakse turvalisse keskkonda, mida pakub kaarditöötlemiskeskus, kus maksetoiming läbi viiakse. Makse tegemise käigus sisestab kaardi omanik kaardi andmed andmebaasi, mis asub kaarditöötlemiskeskuse serveris ja andmed salvestatakse serverisse, mis asub kaarditöötlemiskeskuses.
20. Pärast makse andmete sisestamise lõppu peab klient makse kinnitama. Tellimus kinnitatakse hetkel, mil klient on lõplikult makse kinnitanud.
21. Ajakirja tellimus hakkab kehtima vastavalt tellimuse hinna tingimustele ja on kehtiv kogu valitud perioodi vältel.
22. Klient saab tellimuse kinnituse soovitud e-posti aadressile (informatsioon tellimuse kohta) ja pärast tasumisele kuulunud summa laekumist saadetakse sinna ka arve.
23. Tellimuse esitamisel vastutab klient täpse informatsiooni ja ajakirja kättetoimetamise aadressi esitamise eest.
24. Kirjastaja jätab endale õiguse nõuda kliendilt mõistlikus summas tasu, kui ilmneb, et klient on esitatud ebakorrektse tarneaadressi ja see vajab korrigeerimist.

Kojukanne

25. Ajakiri tuuakse kliendi märgitud aadressile.
26. Ajakirja saab tellida vaid Eestis. Ajakirja ei saa tellida teistesse riikidesse.
27. Ajakiri tarnitakse vaid juhul, kui klient on teinud tellimuse ja selle eest tasunud.
28. Ajakiri tarnitakse Express Posti või Omniva kaudu. Ekspress Post või Omniva toimetavad ajakirja kliendini kindlatel kuupäevadel vastavalt ajakirja ilmumisgraafikule (graafiku leiate vastava pakkumise juurest).
29. Kirjastaja pakub ajakirja tasuta kojukannet. Klient ei pea tasuma lisatasu kojukande eest.
30. Klient saab need ajakirjad, mis on ilmunud tema tellimisperioodi jooksul vastavalt ilmumisgraafikule. Kui klient tellib ajakirja näiteks 6 kuuks, saab ta 6 ajakirja. Iga pakkumise juures on eraldi välja toodud ka ilmumisgraafik – mis kuupäeval antud kuus ajakiri ilmub.

31. Tellija andmed näidatakse ajakirja kaanel. 
32. Ilmumise kuu ei pruugi ühtida kalendrikuuga.

Tellimuse tühistamine

33. Kui klient soovib tühistada tellimuse enne tellimisperioodi lõppu, peab ta saatma kirjaliku avalduse selle kohta e-posti aadressil: info@maser.ee.
34. Avaldusel peab olema ära märgitud tellimuse number, maksekuupäev, maksja ees- ja perekonnanimi/etttevõtte nimi, pank ja pangakonto number, millele kantakse saamata jäävate ajakirjade summa.
35. Klient võib tühistada tellimuse ja see annulleeritakse esimesel võimalusel enne uue numbri ilmumist. Esimene võimalik kuupäev arvestatakse ajakirja ilmumise ja tarneaja järgi. Pole võimalik tühistada juba ilmunud ja kandesse läinud ajakirja, kuna iga ajakiri on isiklik (saaja on kirjas ajakirja kaanel).
36. Kui ajakiri on juba saadetud trükki ja tellimuse tühistamine pole enam võimalik, tühistatakse tellimus järgmisest numbrist alates.
37. Klienti teavitatakse perioodist, millal ajakirja tühistamine toimub ja tarne lõpeb ning summast, mis kuulub tagastamisele.
38. Kui mingil põhjusel ajakiri enam ei ilmu, tagastatakse kliendile ülejäänud summa.

Ebakvaliteetne toode, kaebustega tegelemine ja suhtlus klienditeenindusega
39. Kui klient ei saa väljaannet vastavalt tellimuse kinnitusele või ajakiri on saanud kojukande käigus kahjustada, võtke kohe ühendust klienditeenindusega meili teel: info@maser.ee.
40. Klient võib esitada kaebuse eesti või inglise keeles. Kaebus vaadatakse läbi 3–5 tööpäeva jooksul. Klienditeenindus informeerib klienti, saates võimalikud lahendused talle e-postiga.
41. Kui midagi jääb selgusetuks, võtke kohe ühendust klienditeenindusega meili teel: info@maser.ee.
42. Kui soovite muuta aadressi, võtke ühendust klienditeenindusega: info@maser.ee.

Isiklik informatsioon
43. Kirjastaja käsitleb isiklikku informatsiooni vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja regulatsioonidele. Kirjastaja peab isiklike andmete registrit. 
44. Kirjastaja ei edasta isiklikke andmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud juhtudel, kui isiklike andmete edastamine kolmandatele isikutele on vajalik ajakirja isikustamiseks (kliendi andmete printimine väljaandele) ja tarnimiseks. Kirjastaja lepib kolmandate isikutega kokku kliendi isiklike andmete andmekaitses ja mitte avalikustamises.
45. Kui klient tellimuse tegemisel nõustub saama informatsiooni toodete, teenuste, uudiste ja tarbijamängude kohta, kasutatakse isiklikke andmeid eelneva informatsiooni saatmiseks kliendi e-posti aadressile. Klient võib tühistada sellise informatsiooni saamise igal ajal, kasutades selleks elektronkirjas olevat linki.

Tingimuste muudatused
46. Kirjastaja jätab endale õiguse muuta neid tingimusi.